• Muziekfestival
  Almere Muziek!


   
   
   

PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Almere Muziek. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.

Almere Muziek gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan. In onze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt op onze website.

Identiteit van de onderneming

Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan Almere Muziek, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Almere Muziek persoonsgegevens?

Almere Muziek verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Deelnemers
 • Sollicitanten en vrijwilligers
 • Externe leerkrachten en docenten
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt Almere Muziek?

Almere Muziek verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Interactie gegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

Voor welke doeleinden verwerkt Almere Muziek jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt Almere Muziek voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

Almere Muziek laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Almere Muziek.

Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is ten allen tijde mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken via de contact@almeremuziek.nl.

Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die Almere Muziek organiseert of waar Almere Muziek opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. Almere Muziek verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). Almere Muziek gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Geven en intrekken van toestemming

Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Almere Muziek bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Almere Muziek via de contact@almeremuziek.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover Almere Muziek nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.

Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven bij de docent

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens

Almere Muziek gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Almere Muziek neemt passende technische en organisatorische maatregelen, opdat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Almere Muziek beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Webanalyse

Almere Muziek meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies. Almere Muziek gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

 • Deze website zal wel:
 • Noodzakelijke cookies plaatsen
 • Anonieme statistieken bijhouden
 • Social media deelmogelijkheden laden

 • Deze website zal niet:
 • Identificeerbare informatie delen

Almere Muziek zal de gegevens die via deze weg zijn verkregen alleen voor intern gebruik benutten.

Door de cookies te accepteren geeft u Almere Muziek toestemming cookies op uw computer te plaatsen. U hoeft overigens dit niet te accepteren, de website zal naar behoren blijven functioneren, echter de waarschuwing zal blijven staan.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Almere Muziek kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Almere Muziek maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’

We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingsovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidsniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. Almere Muziek kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer Almere Muziek daartoe een wettelijke verplichting heeft.

Almere Muziek verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee Almere Muziek gegevens deelt zijn:

 • Docenten (ZZP’ers)
 • Incassobureaus
 • Samenwerkingspartners, zoals Jeugdfonds Sport & Cultuur

Privacybeleid van derden

Op de website van Almere Muziek zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Almere Muziek behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor de contact@almeremuziek.nl gebruiken.